KHB Uygulamaları

ERP Modülü
Merkezi Satınalma ve Stok
İTK Modülü
İhale Modülü
Evde Sağlık Modülü
Doğrudan Temin Modülü
İstatistik Modülü
Eğitim Modülü
PDKS Modülü
Personel Özlük Modülü
Harcama Yönetim Modülü
E-Destek Modülü

E-Reçete Sorgulama
Personel Döner Sermaye Bilgisi Sorgulama
Laboratuvar Sonuç Sorgulama Sistemi